Tagi

,

BTPlXgNCEAA_1E4
메롱~~ 올려버렸지롱~~ 응원고마워여!! 좀만 더 힘내요 우리!!
Tłumaczenie: Merong~~Publikuję to~~Dziękujemy za kibicowanie nam!! Chcemy więcej!!

Source; Minah’s Twitter

Tłumaczenie: allkpop +Patra@GsDPL